Орос Англи
Цайрын исэл
Цинкийн исэл нь электро-кабелийн, будгийн, нефть боловсруулах үйлдвэрийн, машины дугуй болон резиний үйлдвэрийн гол түүхий эд болохоос гадна эм бэлдмэл, косметик үйлдвэрлэхэд, хиймэл арьс, шил, керамик үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэнэ. 
 
Цинкийн исэлийн төрөл:
 • БЦОМ
  • Нефть боловсруулах үйлдвэрт, машины дугуй болон  резиний үйлдвэрт, кабелийн үйлдвэрт мөн будаг, шил, керамик, резин бүтээгдхүүн, катализатор үйлдвэрлэхэд идэвхжүүлэгчээр хэрэглэгдэнэ.
  • Савалгаа: 25кг, 40кг
 • Марка А
  • Резин бүтээгдхүүн, керамик, шил үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэнэ.
 • Цинкийн исэл /цэвэр/
  • Электротехникийн үйлдвэр, эмийн үйлдвэр, косметикийн үйлдвэр, тэжээлийн үйлдвэрт тус тус хэрэглэгдэнэ. 
 • Цинкийн исэл /саарал/
  • Нэмэлт тэжээл, химийн хольц үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэнэ.
 • Tyre Quality
  • Машины дугуйн үйлдвэрт сайн чанарын дугуй үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэнэ.