Орос Англи
Үйлдвэрийн зориулалттай будаг
Янз бүрийн цаг уурын нөхцөлд байх хөдөө аж ахуйн машин механизм, трактор, комбайн болон бусад металл гадаргууг будах зориулалттай. Будахын өмнө ГФ-0119 грунтээр нэг үе будна. Хүйтэн сэрүүн цаг агаарын нөхцөлд грунтын дээр хоёр үе будах ба хамгаалах чадвар нь 6 жил. 
 
Техникийн үзүүлэлт:
 • Гялалзалт:
  • 55%-аас багагүй
 • Хаталтын хугацаа 3 зэрэглэл хүртэл, ихгүй, температурын хязгаарт:
  • 120+-2)0С, 20 мин
  • 85С-900С, 1,5 цаг
  • (20+-2)0С, 18цаг
 • ТМЛ төрлийн маятник багажийн хэмжилтээр хучилтын хатуулаг чанар, харьцангуй нэгж:
  • 0,2 багагүй
 • 4мм-ийн диаметрийн тулгууртай ВЗ-246 төрлийн вискозиметрийн хэмжилтээр, харьцангуй зуурамхай чанар:
  • 80-110 с
 • Ууршихгүй бодисын хэмжээ:
  • 54-64%
 • Хатсаны дараах хучилт:
  • 30-80 г/м2
 • Савалгаа:
  • 45кг, 200кг
 • Өнгө:
  • хар-саарал RAL 7012, цагаан-саарал RAL 7040, тод-ногоон RAL 150 50 60, улаан RAL 3020, ногоон кипарис гэх мэт бусад өнгө захиалгаар