Орос Англи
Үйлдвэрийн зориулалттай будаг
Хөдөлгөөнт ачаа тээвэрийн хэрэгсэл болох контейнер, вагонууд /хөргөгчтэй контейнер, вагонаас бусад/-ыг будах болон бусад төмөр, модон гадаргууг будна. Хүйтэн сэрүүн цаг агаарын нөхцөлд грунтын дээр хоёр үе будах ба хамгаалах чадвар нь 3жил.
 
Техникийн үзүүлэлт:
 • Гялалзалт:
  • 45%-аас багагүй
 • Хаталтын хугацаа 3 зэрэглэл хүртэл, ихгүй, температурын хязгаарт:
  • (82+-2)0С, 2 цаг
  • (20+-2)0С, 24 цаг
 • ТМЛ төрлийн маятник багажийн хэмжилтээр хучилтын хатуулаг чанар, харьцангуй нэгж:
  • 0,05-аас багагүй
 • Харьцангуй зуурамхай чанар
  • (20+-0.5)0С,40-80 с
 • Ууршихгүй бодисын хэмжээ,
  • 46-53%
 • Цохилт тэсвэрлэх бат бэх чанар:
  • 50см-аас багагүй
 • Хатсаны дараах хучилт:
  • 20 г/м2 ихгүй
 • Савалгаа:
  •   45кг
 • Өнгө:
  • захиалгаар