Орос Англи
Үйлдвэрийн зориулалттай будаг
Урьдчилан грунтэлсэн болон грунтэлж, замаскадсан автомашин, мөн бусад үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж будах будаг. Будахын өмнө В-КФ-093 эсвэл В-КЧ-0207 төрлийн грунтээр нэг үе будна. Хүйтэн сэрүүн цаг агаарын нөхцөлд грунтын дээр хоёр үе будах ба хамгаалах чадвар нь 5жил. -600С-ээс +600С температурын өөрчлөлтөд мөн ус, тос, бензинд тэсвэртэй. 
 
Техникийн үзүүлэлт:
 • Гялалзалт:
  • хамгаалалтын 35-45%
  • бусад өнгө 58% багагүй
 • Хаталтын хугацаа 3 зэрэглэл хүртэл, температурын хязгаарт, ихгүй:
  • (130-135)0С, 35 мин
 • Харьцангуй зуурамхай чанар:
  • (20+-0.5)0С, 70-100с-ээс багагүй
 • Ууршихгүй бодисын хэмжээ:
  • 46-53%
 • Цохилт тэсвэрлэх бат бэх чанар:
  • 45 см-аас багагүй
 • Хатсаны дараах хучилт:
  • 35-100 г/м2 ихгүй
 • Савалгаа:
  •   45кг, 48кг